Breadcrumb

  1. Kontaktujte Santen
  2. Medicínske informácie a hlásenie nežiaducich udalostí

Medicínske informácie a hlásenie nežiaducich udalostí

Záleží nám na vašich otázkach a obavách

Kontaktujte, prosím, spoločnosť Santen ak si želáte

     … dostať odpovede na vedecké alebo medicínske otázky týkajúce sa produktov spoločnosti Santen

     … nahlásiť nežiaducu udalosť niektorého produku spoločnosti Santen

     … podať sťažnosť na kvalitu produktu spoločnosti Santen

Ak ste pacientom, PROSÍM VEZMITE NA VEDOMIE: Ako farmaceutická spoločnosť nemáme oprávnenie poskytovať žiadne osobné medicínske rady pacientom alebo ich rodinám. Kontaktujte svojho lekára. Radi zodpovieme vaše ďalšie otázky a dostaneme spätnú väzbu na naše produkty.

Aby sme mohli úspešne spracovať vaše pripKontaktujte nás e-mailom:omienky alebo otázky, je dôležité, aby ste nám poskytli nasledujúce informácie:

  • Meno a priezvisko 
  • Telefónne číslo 
  • E-mailová adresa
  • Krajina trvalého pobytu
  • Produkt (názov, číslo šarže)
  • Odkaz 
  • Ste zdravotnícky pracovník? Ak áno, prosím, špecifikujte.
  • Môžeme vás v prípade potreby kontaktovať kvôli ďalším informáciám? Želáte si, aby sme vás v každom prípade?

Kontaktujte nás e-mailom:

Tomáš Boček, Country Manager

e-mailo: tomas.bocek@santen.com

Compliance reporting 

The Speak Up Portal is a confidential reporting platform designed to help the people at Santen, its associates, stakeholders, and other interested parties report any wrongdoings and/or misconduct. It consists of an online portal, a mobile website and toll-free telephone lines through which potential violations of our Code of Practice or other internal and external regulations can be reported. The Speak Up Portal is available 24 hours a day, 7 days a week, and offers a translation service that can handle the language requirements of the global environment in which Santen operates.

Report ethics-related issues anonymously.