Breadcrumb

Deklarované hodnoty a poslanie spoločnosti Santen

Hodnoty

V japončine sa hovorí:

Our vision text

Čo znamená:
„Skúmanie tajomstiev a dejov v prírode s cieľom prispieť k zdraviu ľudí“

Pôvodná interpretácia pasáže z kapitoly 22 Zhongyongu (Cesta stredu) Konfucia spočnosťou Santen.

Starostlivo premýšľame o tom, čo je nevyhnutné, jasne sa rozhodujeme, čo by sme mali robiť, a konáme rýchlo. 


Poslanie

So zameraním sa na oftalmológiu, spočnosť  Santen rozvíja jedinečné vedecké poznatky a organizačné schopnosti, ktoré prispievajú k blahu pacientov, ich blízkych a následne  celej spoločnosti.