Breadcrumb

Spolupráca so spočnosťou Santen

Vytváranie dlhodobej zmysluplnej spolupráce

Prečo spolupracovať so spočnosťou Santen

Pre Santen sú kľúčové dlhodobé zmysluplné partnerstvá. Ako stredne veľká farmaceutická spoločnosť spolupracujeme a efektívne využívame odborné vedomosti inovatívnych partnerských spoločností, výskumných ústavov a akademickej obce. To pomáha zvyšovať tempo a hĺbku výskumu a vývoja a poskytuje pacientom rýchlejší prístup k liečbe.

Potreby pacientov a spokojnosť zákazníkov sú pre nás kľúčové. Je to práve citlivý, podnikateľský prístup, prostredníctvom ktorého sa usilujeme zlepšovať zdravie očí a zraku všetkými možnými spôsobmi, od prispôsobenia produktov, cez priekopnícke vedecké objavy v liečbe až po riešenie nenaplnených zdravotných potrieb.

Chápeme potreby platcu a pacienta týkajúce sa finančnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a vyvažujeme to našou túžbou inovovať v prospech pacientov.

Ako plne integrovaná, celosvetovo uznávaná spoločnosť, naše špičkové výskumné a vývojové centrá, výrobné miesta, predajná a marketingová  činnosť nám umožňujú dodávať inovatívne produkty, ktoré prinášajú úspech každému z našich partnerov.