Breadcrumb

  1. Naša vízia
  2. Zodpovednosť
  3. Hodnoty

Hodnoty

Transparentnosť

Santen udržiava vzťahy s verejnými orgánmi, zdravotníckymi orgánmi, zdravotníckym personálom a združeniami pacientov. Tieto aktivity sú založené na transparentnosti a kvalite informácií.
Klinický vývoj je dôležitá fáza vo vývoji výrobkov a riešení, ktoré zabezpečujú dobrú znášanlivosť a účinnosť. Naša požiadavka transparentnosti sa vzťahuje na všetky fázy klinických štúdií.

Vzťahy s organizáciami pacientov

Spoločnosť Santen sa zameriava na zvyšovanie kvality života pacientov a ich blízkych a podporuje dialóg a výmenu informácií s cieľom im načúvať a učiť sa od nich, aby lepšie porozumela ich potrebám a vyvíjala bezpečná a inovatívna riešenia ich potrieb. Aby sme tento záväzok splnili, budujeme vzťahy s organizáciami pacientov a osobami, ktoré ich sprevádzajú, a obhajujeme ich práva a záujmy. Tieto vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a transparentnosti.

Vzťahy so zdravotníckymi odborníkmi

Santen sa zaviazala k zvyšovaniu kvality života pacientov. Za týmto účelom rozvíjame vzťahy so zdravotníkmi, odborníkmi a výskumníkmi, ktorí sa špecializujú na oftalmológii a všetky vedné odbory, ktoré nám umožní vyvíjať bezpečná a účinné riešenia a výrobky.

Tieto vzťahy nám umožňujú počúvať a učiť sa od nich vo všetkých fázach vývoja a výroby, aby sme vyhoveli ich potrebám a urýchlili prístup k inováciám, ktorý bude pre pacientov prínosom.

Klinické štúdie

Vývoj našich výrobkov je v súlade s medzinárodnými normami a miestnymi predpismi. Santen zabezpečuje, aby všetky klinické štúdie boli súlade s týmito normami a zaväzuje sa:

Zverejňovať informácie o protokoloch a výsledkoch klinických štúdií
Zabezpečiť slobodný a informovaný súhlas účastníkov štúdií
Poskytovať spoľahlivé informácie o protokole štúdie zdravotným orgánom