Breadcrumb

 1. Naša vízia
 2. Zodpovednosť

Zodpovednosť 

Etický prístup

Neustále skúmame potreby pacientov a vyvíjame naše produkty vzhľadom na tieto potreby. Okrem najnovších poznatkov v oblasti vedy a výskumu vytvárame vzťahy dôvery s miestnymi komunitami, aby sme sa oboznámili s ich každodenými potriebami v ich oftalmologickej zdravotnej starostlivosti. Usilovne pracujeme na tom, aby sme zaistili stabilný prísun liekov, ktoré pokryjú potreby pacientov.

Pri všetkých našich obchodných činnostiach rešpektujeme ľudské práva a snažíme sa prispieť k spoločnosti bez predsudkov. Prostredníctvom nášho členstva v iniciatíve OSN Global Compact (UNGC) uplatňujeme desať kľúčových princípov v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. To zahŕňa aj poskytovanie najlepších príležitostí na rozvoj našich zamestnancov a vytváranie bezpečného a príjemného pracovného prostredia. Pri spolupráci s našimi obchodnými partnermi dodržiavame najvyššie profesionálne štandardy pre spravodlivé postupy a snažíme sa minimalizovať prípady nedodržania predpisov.

Ochrana životného prostredia je pre nás dôležitá. Náš vplyv na životné prostredie znižujeme prostredníctvom opatrení v oblasti globálneho otepľovania, riadeného používania chemikálií, znižovania odpadu a zachovávania biodiverzity.

Charitatívne aktivity a firemné darcovstvo

Celosvetovo podporujeme: 

 • nadácia „učíme učiteľov“  Medzinárodnej oftalmologickej rady (International Council of Ophthalmology - ICO), ktorá poskytuje odbornú prípravu oftalmológov v rozvojových krajinách
 • Výskumná nadácia pre glaukóm (Glaucoma Research Foundation), Európska glaukómovú spoločnosť (the European Glaucoma Society) (výcvikový kurz mladých oftalmológov v predatestačnom období) a Očná nadáciu Nemeckej oftalmologickej spoločnosti (Eye Foundation (Stiftung Auge) of the German Ophthalmological Society) (niekoľko programov na zlepšenie zdravia pacientov)
 • organizácie, vrátane Helen Keller International, ktoré pracujú v rozvojových krajinách na zlepšení starostlivosti o oči a prevenciu oslepnutia
 • Help International, nezisková organizácia poskytujúca lekársku pomoc pôsobiaca v Guatemale vo výskumných inštitúciách vrátane univerzít, akademických spoločností a špecializovaných výskumných skupín, ako aj neziskových organizácií, ako napríklad Glaukómová výskumná spoločnosť (Glaucoma Research Society)
 • programy transplantácie rohovky
 • programy na vývcvik vodiacich psov aktivity podporných skupín pre zrakovo postihnutých
 • športové programy pre ľudí so zrakovým postihnutím, vrátane partnerstva s NPO Japan Blind Football Association a Blind Tennis Association Poland
 • zvyšovanie povedomia zamerané na včasné odhalenie glaukómu prostredníctvom Svetovej glaukómovej asociácie a Svetovej glauómovej asociácie pacientov 
 • pomoc pri katastrofách v komunitách vrátane talianskych obetí zemetrasenia v roku 2018 Santen podporil 10 000 hodinami našej dobrovoľníckej iniciatívy  projekt OneDollarGlasses