Breadcrumb

Váš zrak

Oko, jeho fyziológia, choroby a chorobné stavy oka.

Oko

Oko je ako fotoaparát. Svetlo doň vniká cez rohovku, ktorá je ako clona fotoaparátu. Množstvo vpusteného svetla reguluje zrenica, ktorá sa otvára a zatvára podobne ako uzávierka fotoaparátu. Svetlo sa zaostruje na sietnici, ktorá vysiela obraz do mozgu a správa sa ako film, aby zaznamenala svetlo (samotná fotografia).

Ostatné štruktúry oka podporujúce hlavnú činnosť zraku: Niektoré prenášajú tekutiny (ako sú slzy a krv), aby zvhčili alebo vyživovali oko. Ďalej sú to svaly, ktoré umožňujú pohyb očí. Niektoré chránia oko pred zraneniami (ako sú viečka a epitel rohovky). Niektorí sú poslami, ktorí do mozgu odosielajú senzorické informácie (napríklad nervy citlivé na bolesť v rohovke a zrakový nerv za sietnicou).

Ochorenie alebo poškodenie sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek zo štruktúr oka, preto sa oftalmológia rozdeľuje do mnohých špecializácií.

Oko
 1. Vráskovec 

 2. Skléra 

 3. Cievovka 

 4. Sietnica 

 5. Fovea

 6. Centrálna tepna a žila sietnice

 7. Optický disk (slepá škvrna)

 8. Optický nerv

 9. Závesný väz

 10. Komorový mok

 11. Rohovka

 12. Zornička 

 13. Dúhovka 

 14. Zrenica